< 1m

Miễn Phí

1 - 1,3m

> 1,3m

Ưu Đãi Giá Buffet
Dành Cho Trẻ Em

Giảm 50%

238K

Thời Gian Phục Vụ
Buổi Trưa 11h - 14h30
Buổi Tối 17h30 - 22h
Tất Cả Các Ngày